Studia rangi MBA w cenie podyplomowych!

Jeden z 3 tak profesjonalnych kierunków zakupowych w Polsce.

Studia dające szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy w dziedzinie z deficytem specjalistów.

Jedyna w Polsce profesjonalna kadra w 100% aktywna zawodowo z sukcesami i osiągnięciami zawodowymi.

Szkolenia z najlepszymi ekspertami policyjnymi i wojskowymi w dziedzinie negocjacji oraz przetargów publicznych.

Możliwość zdobycia szerokiego zakresu kompetencji interdyscyplinarnych niezbędnych w nowoczesnych organizacjach.

Program rekomendacji zawodowych dla absolwentów do najlepszych organizacji zakupowych w Polsce.

Wsparcie wykładowców na każdym etapie studiów.

W programie studiów:


 • Zakupy

 • Logistyka

 • Modele kosztowe

 • Zarządzanie dostawcami

 • Współpraca międzynarodowa

 • Negocjacje

 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie jakością

 • Lean

Studia


Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do efektywnego zarządzania zakupami oraz łańcuchem dostaw w oparciu o analizę przepływu wartości dodanej nowoczesnego przedsiębiorstwa tak krajowego jak i międzynarodowego, pełnienia roli specjalisty ds. zakupów oraz pracownika wszelkich działów komercyjnych i handlu międzynarodowego.

Studia, łączące rozwój kompetencji twardych w zakresie finansów, prawa, najnowocześniejszych narzędzi zarządzania, analizy, prowadzenia projektów czy umiejętności czytania rysunków i specyfikacji technicznych oraz pozwalające na rozwój kompetencji miękkich takich jak asertywność, negocjacje, komunikacja w tym międzynarodowa, pozwolą słuchaczom na uzyskanie praktycznej wiedzy typu MBA w ramach dwóch semestrów studiów podyplomowych.

Wykorzystanie przykładów zaczerpniętych z wieloletniej praktyki zawodowej wykładowców aktywnych zawodowo na rynku międzynarodowym, w tym ekspertów policyjnych i wojskowych w dziedzinie negocjacji oraz przetargów publicznych, studium przypadku oraz ćwiczeń, przybliży słuchaczom najpowszechniej stosowane narzędzia oraz metodologie zakupowe (wraz z nomenklaturą angielską) używane w organizacjach „światowej klasy”. Uczestnicy dowiedzą się jak praktycznie wykorzystać prezentowane narzędzia oraz techniki zakupowe, aby zmniejszyć swoje straty, zwiększyć swoją przewagę oraz zyski zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.Adresaci

 • Kierownicy zakupów i logistyki wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • Specjaliści w dziedzinie zakupów, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy,
 • Kadry zarządzające wszystkich szczebli firm,
 • Studenci Zarządzania oraz kierunków technicznych,
 • Osoby wchodzące na rynek pracy zainteresowane rozwojem osobistym o szerokim zakresie kompetencji.Miejsce prowadzenia rekrutacji

Katowice, Akademickie Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a

Częstochowa, Biuro Orientacji i Rekrutacji Akademii Polonijnej w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6

Ostrowiec Świętokrzyski, Rektorat WSBiP w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12

Radom, Rektorat WISBiOP w Radomiu, ul. Mokra 13-19Wymiar godzinowy

2 semestry, 10-12 zjazdów, łącznie 200 godzin

Opiekun kierunku


Edycja Katowice

mgr Karin Stolecka

E-mail: planowanie@wsbip.edu.pl

Tel. 032-207-51-19

Tel. kom. 605-156-087


Edycja Częstochowa

mgr Iwona Franczak

E-mail: i.franczak@ap.edu.pl

Tel. 034 36 84 226


Edycja Ostrowiec Świętokrzyski

mgr Joanna Kowalska

E-mail: rekrutacja@wsbip.edu.pl

Tel. 041 26 04 041


Edycja Radom

mgr Marlena Łoboda

E-mail: rektorat@wisbiop.pl

Tel. 048 385 11 16

Program studiówOpis przedmiotów:


 • Negocjacje (cz. I i cz. II) – choć nie zdajemy sobie z tego sprawy każdego dnia, tak na płaszczyźnie zawodowej (podwyżka, urlop w dogodnym terminie, itp.) jak i prywatnej (rozmowa z dzieckiem, koszt naprawy mechanika, kolor ścian, itp.) negocjujemy z lepszym lub gorszym skutkiem dla siebie. A gdyby robić to świadomie, stawiać sobie cele negocjacji i je osiągać? A gdyby od naszych negocjacji zależało stanowisko, wyniki pracy i związane z tym wynagrodzenie? Wieloletni negocjatorzy przybliżą teoretyczne podstawy negocjacji, przeprowadzą ćwiczenia dla zagadnień podstawowych oraz przeprowadzą studentów do zagadnień zaawansowanych stosując ćwiczenia z wideo rejestracją ochotników, aby jak najlepiej oddać ducha negocjacji korygując błędy i zwracając uwagę jak ich uniknąć.
 • Zarządzanie działem zakupowym (cz. I i cz. II) – działy zakupów odpowiadają za minimum 60% wartości obrotów firm, czy wszystkie osiągają maksimum wartości dodanej dla przedsiębiorstwa? Nie wszystkie? Jak poprawić wyniki, zorganizować strukturę działu, delegować obowiązki, mierzyć wyniki oraz je zwiększać? Na te pytania odpowie ten przedmiot. Managerowie działu zakupów przedstawią najlepsze, najpopularniejsze i nowoczesne metody zarządzania działami zakupów i nie tylko.
 • Finansowe aspekty zakupów – świat finansów nie jest tak skomplikowany jakby się mogło wydawać, i już podstawowa wiedza wystarcza, aby zwiększyć swoje rezultaty, uniknąć błędnych decyzji, poprawnie porównać oferty, właściwie oszacować ryzyko czy też zwiększyć stabilność finansową swoją jak i przedsiębiorstwa. Wiedza zdobyta przez uczestników pozwoli na umiejętne czytanie sprawozdań finansowych, zwiększenie przepływów pieniężnych, zrozumienie i wykorzystanie na swoją korzyść rynków walutowych, porównanie i sprowadzenie do wspólnego mianownika pozornie różnych ofert.
 • Prawne aspekty zakupów – mówi się, że prawo jest jak płot: wąż się prześliźnie, tygrys przez niego przeskoczy a …. Żeby nie być na łasce losu oraz prawników warto poznać podstawy prawne, które uchronią nas od pułapek prawnych, pozwolą dochodzić swoich praw oraz umiejętnie wdrożone wpłyną w bezpośredni sposób na nasze wyniki. Przedmiot przybliży wszystkim „nieprawnikom” w bardzo przystępny sposób, na przykładach dlaczego warto znać „pewne” zapisy prawa i jak je wykorzystywać w codziennej pracy.
 • Planowanie i zarządzanie materiałami – finansowe aspekty zakupów zwrócą uwagę na bardzo ważny aspekt działania przedsiębiorstw – przepływy pieniężne. Przepływy pieniężne to „krew” krążąca w obiegu przedsiębiorstwa. Wszyscy wiemy, że bez krwi każdy organizm umiera. Aby się nie „wykrwawić” trzeba umiejętnie inwestować pieniądze w surowce i materiały będące podstawą działalności firmy. Przedmiot wskaże najlepsze i najwydajniejsze metody zarządzania materiałami, prowadzące do zwiększania pozytywnych przepływów pieniężnych, zmniejszania przestrzeni magazynowej, oraz optymalizacji innych kosztów.
 • Modele kosztowe – to jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi pozwalających na obliczenie idealnej (optymalnej) ceny zakupu. Bazują na bardzo wielu złożonych informacjach dotyczących procesu produkcyjnego, cen materiałów, technologii i jej koszcie, kosztach wytworzenia, itp. Słuchacze poznają na przykładach modele kosztowe, nauczą się je wykorzystywać oraz tworzyć swoje własne.
 • Rysunki techniczne i specyfikacje - stanowią bardzo często podstawę wszystkich zapytań ofertowych. To na ich podstawie otrzymywane są oferty wraz z kosztami. Podstawowa wiedza na temat czytania rysunków technicznych, specyfikacji oraz znajomość międzynarodowych norm, do których się odwołują jest dziś niezbędna dla każdej osoby chcącej być w pełni świadomą kosztów z nich wynikających.
 • Zarządzanie jakością dostawców – jakość to zdefiniowana przez nas cecha, jaką mają mieć produkty, półprodukty oraz usługi dostarczane przez naszych dostawców. Od tej cechy zależy jakość naszego produktu finalnego i jest krytyczna dla funkcjonowania każdej firmy. Przedmiot przybliży wszystkie nowoczesne, popularne i uznane na całym świecie metody i narzędzia służące zarządzaniu jakością dostawców. Te same metody wykorzystywane są na całym świecie w zarządzaniu swoimi własnymi produktami i procesami.
 • Tworzenie zapytań ofertowych – otrzymana oferta będzie tak dobra, wiarygodna i szczegółowa jak przygotowane przez nas zapytanie ofertowe. Słuchacze poznają przykłady i wzory zapytań ofertowych dostosowanych do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.
 • Ocena dostawców – poprawna i obiektywna ocena dostawców stanowi częstokroć duży problem. Jakie kryteria mają temu służyć? Jakie są najważniejsze dla przedsiębiorstwa? Jak wykorzystać oceny dostawców do ich zarządzania? Przedmiot odpowie na te pytania oraz przybliży zagadnienia związane z oceną dostawców w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
 • Analiza kosztowa – cenę każdej rzeczy porównać można do góry lodowej – widzimy tylko jej wierzchołek. Jak dostrzec wszystkie ukryte koszty, aby podjąć decyzję w oparciu o wszystkie dane – to zadanie postawione przed tym przedmiotem.
 • Sposoby obniżania kosztów zakupu – nie wszystkie podwyżki są uzasadnione i nie wszystkie uzasadnione podwyżki trzeba akceptować. Przedmiot przedstawi sposoby oraz techniki pozwalające na utrzymanie cen oraz ich obniżanie.
 • Informatyczne narzędzia wspomagające Zakupy – nie ma nowoczesnych zakupów bez nowoczesnych narzędzi informatycznych takich jak systemy MRP, e-aukcje, B2B, itp. Słuchacze poznają te najczęściej stosowane wraz z ich zaletami, wadami oraz oferowanymi możliwościami.
 • Strategie zakupowe – swoją strategię zakupową należy tworzyć i wdrażać indywidualnie dla każdej kategorii zakupowej. Innymi prawami rządzą się zakupy pośrednie a innymi zakupy bezpośrednie. Zakupy odlewów aluminiowych czy części obrabianych to również zagadnienie dla dwóch odmiennych strategii. Przedmiot przedstawi przykłady strategii prezentowanych w międzynarodowych firmach oraz przygotuje słuchaczy do tworzenia swoich własnych strategii oraz wskaże najlepsze strategie dla najbardziej popularnych kategorii zakupowych.
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – łańcuch dostaw czy wartości to nie zagadnienie czysto logistyczne, lecz zaawansowany mechanizm przepływu dóbr oraz pracy od dostawców, poprzez wydziały firmy, aż do klientów finalnych. Słuchacze poznają sposoby oraz mechanizmy zarządzania łańcuchem dostaw i wartości w nowoczesnych firmach, aby ograniczyć i optymalizować jego koszty.
 • Współpraca międzynarodowa – globalizacja oraz ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe wymaga od ich pracowników coraz większej wiedzy na temat kontrahentów zagranicznych, umiejętności właściwej komunikacji oraz zachowań. Powodzenie wielu umów oraz projektów zagranicznych zależy od właściwej kooperacji międzyludzkiej, zachowań oraz prezentacji.
 • Zarządzanie projektami – projektowe podejście do pracy jest coraz bardziej powszechne w nowoczesnych firmach i wychodzi poza stricte projektowe zadania. Słuchacze poznają nowoczesne i najpowszechniejsze metody i narzędzia służące zarządzaniu projektami oraz projektowemu podejściu do wykonywania pracy. Zdobyta wiedza posłuży wydajniejszemu planowaniu czasu, weryfikacji postępów oraz efektywniejszemu wykonywaniu swojej pracy niezależnie od stanowiska.
 • Metody analityczne w zakupach – szybka i trafna analiza pozwalająca na znalezienie źródła problemu oraz jego eliminację czy też podjęcie właściwych decyzji jest dziś kluczem do sukcesu. Przedmiot przybliży metody analizy tysięcy danych w najkrótszym czasie przy wykorzystaniu narzędzi nowoczesnych jak i tych tradycyjnych dostępnych dla każdego. Słuchacze nauczą się wyciągać właściwe wnioski z analiz oraz podejmować na ich podstawie właściwe decyzje.
 • Narzędzia LEAN – to przedmiot poświęcony najnowocześniejszym i używanym przez nowoczesne firmy narzędziom służącym ciągłemu usprawnianiu wszystkich wskaźników wydajności przedsiębiorstwa, od produkcji aż po organizację miejsca pracy.
 • Współpraca z partnerami międzynarodowymi – każda kultura wymaga innego podejścia oraz interpretacji zachowań, aby właściwie dobrać swoją pozycję czy też komunikacji, czy negocjacyjną, a także wizerunkową. Za każdym biznesem stoją ludzie oraz ich osobista ocena nas jako partnerów, dlatego bardzo ważne jest być świadomym rozbieżności kulturowych i komunikacyjnych dla osiągania najlepszych wyników.
 • Wyjazd studyjny – wyjazd do jednego z partnerów celem poznania jednego z kluczowych, wybranych wcześniej procesów, bezpośrednio w miejscu jego tworzenia oraz użycia.

Kadra dydaktyczna

Wśród naszej kadry wykładowej i ekspertów znajdują się m. in.


 • BĄK Konrad, mgr inż., absolwent AGH w Krakowie o specjalności Automatyka i Robotyka; współtwórca wyróżnionej pracy magisterskiej – dwunożnej maszyny kroczącej; laureat nagrody Rektora AGH dla najlepszego absolwenta roku; alumn Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku podyplomowym „Europejskie Studia Menedżerskie”; od niemal dekady związany z rynkiem motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym - swoje zawodowe kroki stawiał w prestiżowych firmach międzynarodowych takich jak: Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward, obejmując kluczowe stanowiska zakupowe takie jak Global Category Buyer, Global Category Leader czy Purchasing Supplier Manager; w tym czasie zdobył szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikacjami oraz praktyką z takich zagadnień jak: negocjacje, modele kosztowe, finanse, narzędzia analityczne, zarządzanie personelem, LEAN, kontrakty i umowy międzynarodowe, zarządzanie jakością, audyty, itp.; podróżował i wykonywał audyty, analizę procesów dostawców na całym świecie w tym w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji, w całej Europie Zachodniej i większości Wschodniej; właściciel firmy edukacyjno-projektowej z zakresu zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw; od 2014 r. wykładowca na podyplomowych studiach typu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 • DADOS Rafał, mgr., absolwent UMCS w Lublinie, ukończył studia MBA wg programu National Louis University (USA); od ponad dekady związany z zakupami w branżach motoryzacyjnej i morskiej, posiada bogate doświadczenie w zakupach seryjnych i projektowych; swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Pilkington, przez kilka lat pracował dla Delphi Automotive, następnie dla Rolls-Royce Marine; w ramach pracy dla międzynarodowych korporacji obejmował kluczowe stanowiska zakupowe takie jak: Global Category Buyer, Regional Category Team Manager, Global Category Manager, odpowiadał za wdrożenie nowych technologii oraz współpracę z działami rozwoju nowych produktów; obecnie jest współwłaścicielem firmy doradczej Eveneum - jako Partner Zarządzający w Eveneum realizuje projekty dotyczące optymalizacji i podnoszenia efektywności organizacji zakupowych; posiada szeroką wiedzę z zakresu strategii zakupowych, procesów i procedur oraz analizy kosztów.

 • FILAK Henryk, mgr inż., absolwent Politechniki Częstochowskiej, o specjalności Inżynieria Materiałowa oraz UJ na kierunku Mediacje; od wielu lat związany z zakupami strategicznymi w branżach m.in. HVAC oraz morskiej; obejmował kluczowe stanowiska zakupowe, między innymi globalnego dyrektora kategorii zakupowej, w wiodących międzynarodowych koncernach takich jak: Danfoss czy Rolls-Royce; specjalizuje się w obszarach: transparentność procesów zakupowych, polityki zakupowej, strategiach zakupowych, negocjacjach, kontraktach i umowach międzynarodowych, audytach komercyjnych dostawców; współpracował i wdrażał dostawców zlokalizowanych na całym świecie - posiada duże doświadczenie we współpracy z regionami Azji i Pacyfiku oraz Europy Północno-Zachodniej; specjalista zakupów w branżach przemysłu ciężkiego oraz obróbki mechanicznej; ekspert w zakresie rynków surowcowych; Partner Zarządzający Eveneum; realizuje warsztaty rozwoju kompetencji pracowników działów zakupów jak i sprzedaży; zaangażowany w projekty optymalizacji procesów oraz organizacji zakupowych; współautor narzędzi IT wspierających strategiczne zarządzanie procesem zakupowym; prowadzi projekty z zakresu zakupów surowców oraz narzędzi.

 • FURGACZ Przemysław, dr, politolog, ekonomista, nauczyciel akademicki, analityk giełdowy, publicysta; specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem USA i Azji Wschodniej, polityki bezpieczeństwa, rynków walutowych; doktoryzował się na UJ; wykładowca takich przedmiotów jak „Korporacje transnarodowe” (UJ); „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”, „Ekonomia integracji europejskiej” (WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim); autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych ekonomii i stosunkom międzynarodowym.

 • HUSAK Maciej, dr inż., wykładowca na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH; uczestnik opracowania wytycznych do zastosowania wkładów wielostrumieniowych w Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Tarnowa w Zbylitowskiej Górze, pracy naukowo-badawczej dla Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w Libiążu; prowadził badania będące częścią projektu badawczego promotorskiego finansowanego przez MNiSW nr N N502 455239, a także w innych projektach finansowanych przez MNiSW, m. in. N N501 235139; wykonawca licznych dzieł (m. in. na zlecenie Kancelarii PRM); autor materiałów szkoleniowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych zakładach przemysłowych, gdzie pracował jako lider zespołu inżynierów ds. rozwoju procesu produkcyjnego, kierownik zespołu inżynierów czy kierownik projektu; posiada szeroką wiedzę z zakresu konstrukcji maszyn, zasad projektowania i wytwarzania oraz zarządzania; uczestniczył w szkoleniach potwierdzonych certyfikatami, m.in. Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt, Fundamentals of Geometric Dimensioning & Tolerancing, MSA – Measurement System Analysis, PFD, PFMEA, PCP, Lean equipment design, Lean principles, SPC – Statistical Process Control, Special Characteristics (QCI, KPC), APQP – Advanced Product Quality Planning.

 • JANKOWSKA Małgorzata, mgr. inż., absolwentka studiów francuskojęzycznych IFE (International Facultyof Engineering) Politechniki Łódzkiej - specjalność Zarządzanie i Technologia, stypendystka regionu Reńsko-Alpejskiego oraz Rządu Francuskiego w renomowanych szkołach Ecole de Commerce de Chambery oraz Ecole Centrale de Lyon, alumn Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe typu MBA na kierunku "Europejskie Studia Menadżerskie"; od 10 lat związana z branżą motoryzacyjną, zdobywała doświadczenie w dziale Global Supply Management w renomowanych firmach: Valeo Motors & Actuators, Delphi Automotive oraz Nexteer Automotive, obejmując stanowiska Category Buyer, Global Category Leader oraz European Purchasing Manager; doświadczenie projektowe zdobywała przy wdrażaniu nowych produktów dla prestiżowych producentów samochodów BMW oraz Peugeot-Citroen na stanowiskach Product Line Purchasing Leader oraz Project Manager; zapalona biegaczka amatorka na dystansach do półmaratonu, w czasie wolnym lubi gotować, uczyć sie języka hiszpańskiego, czytać oraz pogłębiać wiedzę w zakresie stylów zarządzania oraz skutecznego przywództwa.

 • KLAKLA Henryk, mgr inż., absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Mechanicznego, o specjalności Modelowanie i Monitoring Maszyn; posiada wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej na stanowisku inżyniera produkcji, inżyniera produktu oraz menagera projektów; brał udział w tworzeniu produktów motoryzacyjnych od fazy koncepcji poprzez rozwój i udoskonalanie do fazy produkcyjnej; tworzył specyfikacje maszyn produkcyjnych i projektował linie montażowe w oparciu o zasady Lean i Kaizen z nastawieniem na osiągnięcie jak najwyższych współczynników jakościowych oraz produkcyjnych (OE, FTQ, SCRAP); w swojej pracy wspierał idee ciągłego doskonalenia (continous improvment) korzystając z narzędzi Six Sigma, Gauge R&R oraz SPC, określał i wdrażał TPM-y oraz SMED; obecnie pracuje w branży morskiej, kieruje i rozwija modele kosztowe komponentów i systemów w oparciu o dokumentacje techniczną oraz założenia projektowe, prowadzi rozwój dostawców w celu optymalizacji kosztów i minimalizacji łańcucha dostaw, nadzoruje wdrażanie systemu Lean oraz zapewnia wprowadzenie i używanie „przejrzystości kosztów”; w swojej pracy przeprowadzał liczne audyty, weryfikacje oraz ocenę dostawców współpracując z inżynierami na całym świecie (US, Meksyk, Brazylia, RPA, Rosja, Chiny, Indie oraz Korea).

 • KOWALSKA Monika, mgr, absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, specjalność Zarządzanie Firmą, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów na UE w Krakowie; od ponad 17 lat związana z przemysłem motoryzacyjnym, pracując w działach finansów i zakupów firm Delphi Automotive Systems, Lear Corporation oraz Nexteer Automotive, największe doświadczenie zdobyła pracując na stanowiskach Country Shared Services Buyer, Indirect Buyer, Commodity Buyer oraz przez ostatnie 7 lat jako Purchasing Process Manager; specjalistka w zakresie procesów i systemów zakupowych, budżetowania oraz raportowania wyników, posiada również wiedzę z zakresu oceny sytuacji finansowej dostawców oraz doświadczenie w audytach zewnętrznych i wewnętrznych wg ISO/TS 16949.

 • LORANTY Dariusz, nadkom., emerytowany policjant, były pracownik Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, najsłynniejszy polski negocjator policyjny, który pracował przy blisko 50 porwaniach dla okupu, posiadacz certyfikatu Departamentu Stanu i FBI; obecnie ceniony komentator medialny, wykładowca akademicki, ekspert z zakresu negocjacji; autor bestselleru „ Spowiedź psa”.

 • PĘDRAK-COPIJA Małgorzata, mgr, absolwentka UE w Krakowie, specjalność Handel Zagraniczny oraz podyplomowych studiów w Krakowskiej Szkole Biznesu na kierunku Finanse i Rachunkowość; od ponad 12 lat zawodowo związana z branżą motoryzacyjną, sektorem lotniczym i morskim; doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych firmach międzynarodowych takich jak Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Rolls-Royce, obejmując specjalistyczne stanowiska zakupowe takie jak Globalny Kupiec, Lider Kategorii Zakupowej, Globalny Dyrektor Kategorii Zakupowej oraz związane z zarządzaniem zespołami jako Kierownik Działu Zakupów oraz Dyrektor ds. Rozwoju Zakupów; specjalizuje się w takich zagadnieniach jak negocjacje, strategie zakupowe oraz procesy i procedury zakupowe, posiada również szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikatami oraz praktyką zawodową w obszarach finansów, narzędzi analitycznych i modeli kosztowych, kontraktów i umów międzynarodowych, zarządzania jakością, audytu wewnętrznego oraz audytu dostawców, itp.; uczestniczka prestiżowych konferencji międzynarodowych poświęconych zagadnieniom zakupowym takich jak ProcureCon oraz BCI Aerospace dedykowanych dla producentów przemysłu lotniczego.

 • PIASECKI Ryszard, prof. dr hab., nauczyciel akademicki, dyplomata; specjalista z zakresu ekonomii międzynarodowej, kierownik Katedry Ekonomii Rozwoju na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; Konsul Generalny RP w Brazylii w l. 1993-1998, Ambasador RP w Chile w l. 2009-2012; członek Rady Naukowej Centrum Badań Latynoskich Uniwersytetu Warszawskiego, członek Międzynarodowego Centrum Kształcenia Europejskiego w Nicei, konsultant OECD w Paryżu, członek Rady Nadzorczej CIFE w Nicei; były doradca MSZ.

 • PIETRZYK Andrzej, mgr inż., gen. dyw., analityk wojskowy, nauczyciel akademicki; były szef Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym WP; autor wielu analiz i ekspertyz związanych z obecną kondycją oraz przyszłością polskiego przemysłu zbrojeniowego.

 • PIKUŁA Jerzy, mgr inż., płk, specjalista w zakresie logistyki, w l. 2009-2011 dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych; wprowadzał nowe rozwiązania do systemu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP; był współautorem zmian decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy; uczestniczył w kształtowaniu sytemu zaopatrywania Sił Zbrojnych poprzez opracowywanie projektów zmian do obowiązujących regulacji prawnych i opiniowaniu, z tym związanych dokumentów i opracowań; obecnie Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON.

 • SOWA Adam, dr inż., gen. bryg., ekspert w zakresie geostrategii; były Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie nadzorował restrukturyzację i konsolidację Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych oraz Jednostek Badawczo-Rozwojowych podległych MON; były Komendant Wojskowej Akademii Technicznej; w latach 2008-2012 Zastępca Szefa Europejskiej Agencji Uzbrojenia, odpowiedzialny za wdrożenie w ramach Unii Europejskiej „Międzyrządowego reżimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku Obronnego".

 • ŚWIDERSKI Andrzej, dr hab. inż., profesor WAT, prodziekan Wydziału Logistyki WAT, były Dyrektor Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania Ministerstwa Obrony Narodowej; auditor jakości, od kilkunastu lat czynnie zajmuje się zarządzaniem jakością w firmach produkcyjnych, usługowych, laboratoriach badawczych i jednostkach certyfikujących; od 1996 r. jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości (wcześniej Normalizacyjnej Komisji Problemowej); ukończył szereg kursów, dających uprawnienia auditora jakości w tym Europejskiej Organizacji Jakości (EOQ); jest czynnym auditorem w procesach akredytacji laboratoriów badawczych; autor ok. 80 artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim z zakresu zarządzania jakością oraz matematycznego modelowania problemów jakości; nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia z zakresu zarządzania jakością, normalizacji, logistyki miejskiej, sieci logistycznych.

 • TARKOWSKI Piotr, mgr, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ na kierunkach prawo oraz administracja, doktoryzował się na UJ;. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ - prowadził zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo administracyjnego, prawa administracyjnego – oraz w Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu;. w 2013 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Krakowie, w 2014 r. i został wpisany na listę radców prawnych; posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w charakterze orzecznika w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, a ponadto kilkuletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy dla kilku renomowanych kancelarii z Krakowa, Gdańska i Wrocławia; obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w prawie administracyjnym, prawie przewozowym oraz sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia; zapewnia także kompleksową obsługę prawną firm.

 • TOCHOWICZ Szymon, mgr inż., absolwent Politechniki Rzeszowskiej, o specjalności Silniki Lotnicze oraz MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University; absolwent programu menedżerskiego ESSEC Business School Paris-Singapore; karierę zawodową zaczynał od konstruowania turbin odrzutowych silników lotniczych w firmie FiatAvio; od ponad dekady związany z zakupami strategicznymi w branżach motoryzacyjnej, lotniczej oraz morskiej; obejmował kluczowe stanowiska zakupowe, między innymi globalnego dyrektora kategorii zakupowej, w wiodących firmach międzynarodowych takich jak Delphi Automotive oraz Rolls-Royce; specjalizuje się w obszarach: strategie zakupowe, negocjacje, modele kosztowe, zarządzanie personelem, kontrakty i umowy międzynarodowe, zarządzanie jakością, audyty komercyjne dostawców, itp.; wdrażał nowych dostawców na całym świecie w tym w USA, Azji w Europie Zachodniej oraz Wschodniej, zajmował się rozwojem dostawców nowych technologii i materiałów dla branży lotniczej; Partner Zarządzający Eveneum; realizuje warsztaty rozwoju kompetencji pracowników działów zakupów oraz sprzedaży, optymalizacji organizacji zakupowych oraz wdrażania narzędzi IT wspierających podejmowanie decyzji zakupowych.

 • WALDOWSKA Agnieszka, mgr inż., ukończyła Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Wzornictwa na kierunku Projektowanie Ubioru i Biżuterii w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, Szkołę Reklamy TEB w Gliwicach oraz Międzynarodowe Studia Coachingu w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Krakowie z certyfikowanym programem prowadzonym przez firmę szkoleniową Profi Biznes Group; ukończyła również profesjonalny kurs stylizacji Szkoła Stylu z Elle prowadzony przez Monikę Jaruzelską w Warszawie; pracowała jako Projektant Ubioru, Product Manager, Główny Projektant oraz Dyrektor Marki dla największych marek odzieżowych w Polsce takich jak House, Mohito, 5-10-15, Smyk, Galeria Centrum, 4F, odpowiedzialna była za poziom projektów, wdrażanie ich do masowej produkcji i poziom sprzedaży; jako Główny Projektant marki Mohito tworzyła założenia tej nowej marki, przygotowywała ją do wprowadzenia na polski rynek; odpowiedzialna była za zaplecze merytoryczne działu projektowego a więc współpracę z trzema agencjami stylu w Paryżu - Peclers, Nelly Rody i Promostyl; dla marki 4F zaprojektowała kilka kolekcji dla Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Biathlonowego oraz specjalną limitowaną kolekcję sygnowaną imieniem i nazwiskiem Adama Małysza; obecnie prowadzi swoją agencję modową Suivre la mode świadczącą usługi dużym firmom odzieżowym w zakresie budowania strategii i projektowania, rozwija również swoją autorską markę odzieżową One&Only, a także pracuje jako coach pod swoją własną marką Blue Smile Coaching; obecnie jest w procesie akredytacji na certyfikowanego coacha Międzynarodowej Federacji Coachów ICF.

 • WISZNIEWSKI Adrian, mgr inż., absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, certyfikowany lean six sigma black belt, pasjonat, praktyk i trener z szeroką wiedzą na temat narzędzi Lean; czynnie pasjonuje się tematyką lean, śledząc bieżące publikacje i trendy oraz uczestnicząc w konferencjach; swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie metod ciągłego doskonalenia zdobywał optymalizując procesy w zagranicznych korporacjach tj. Alfa Laval (przemysł morski), Woodward Poland (przemysł elektroniczny), Philip Morris (przemysł tytoniowy); pełniąc funkcje: inżyniera procesu, specjalisty d/s ciągłego doskonalenia, project managera/lean six sigma black belta, a obecnie kierownika działu montażu, miał możliwość przekrojowego poznania i oceny skuteczności metod doskonalenia przez pryzmat procesu, zespołu, managera projektu; dzięki doświadczeniu we wdrażaniu lean w zakładach o zróżnicowanym charakterze produkcji, umie dobrać i dopasować odpowiednie narzędzia, w celu osiągania najlepszych wyników dla produkcji mało, średnio i wielkoseryjne.

REKRUTACJA I OPŁATA ZA STUDIA


Rekrutację prowadzimy do 31 października 2015!Kryteria przyjęcia:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.Procedura przyjęcia:

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz podania o przyjęcie znajdujących się w załączniku poniżej
 • złożenie kompletnych dokumentów, na które składają się:
  • podanie o przyjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • ksero dowodu osobistego (podpisane za zgodność z oryginałem)
  • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej (podpisane za zgodność z oryginałem)

w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a (nowa hala sportowa), p. nr 219 lub przesłanie na adres: Karin Stolecka, Akademickie Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a. 40-065 Katowice – punkt rekrutacyjny KATOWICE

w Biurze Orientacji i Rekrutacji Akademii Polonijnej w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6 lub przesłanie na adres: Biuro Orientacji i Rekrutacji Akademii Polonijnej w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa – punkt Rekrutacyjny CZĘSTOCHOWA

w Rektoracie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12 lub przesłanie na adres: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – punkt rekrutacyjny OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

w Rektoracie Wyższej Inżynieryjskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, ul. Mokra 13-19 lub przesłanie na adres: Wyższa Inżynieryjska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, ul. Mokra 13-19, 26-600 Radom - punkt rekrutacyjny RADOM


 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać REKRUTACJA ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI. W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem
 • O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.Opłata za studia:

 • opłata za studia wynosi 3900 zł, płatne w dwóch ratach (jedna rata - 1950zł)
 • opłatę za studia należy uiścić w ratach do 31 października 2015 r. (za semestr zimowy) oraz do 30 kwietnia (semestr letni)
 • opłatę za studia należy wnieść na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać ,STUDIA PODYPLOMOWE. W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza).Organizacja studiów:

 • studia będą trwały 2 semestry
 • studia zostaną zrealizowane w 10-12 zjazdach
 • zjazdy będą odbywać się w weekendy (w odstępach 2 lub 1 tygodnia czasu); wyjazd studyjny do Warszawy odbędzie się w dzień roboczy (termin będzie podany z 30-dniowym wyprzedzeniem)
 • I zjazd odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji na temat kwestii związanych z organizacją studiów i opłatami za studia można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem planowanie@wsbip.edu.pl